Adatvédelmi tájékoztató

A Balassi Bálint Gimnázium adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa a Balassi Bálint Gimnázium (székhely: 3350 Kál, Rózsa út 8., továbbiakban: gimnázium) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket annak érdekében, hogy a gimnáziummal kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak kezelése és védelme maradéktalanul, sérelem nélkül megtörténhessék.

A gimnázium, mint adatkezelő adatai:

Gimnázium neve: Balassi Bálint Gimnázium

Székhely: 3350 Kál, Rózsa út 8.

Adószám: 18584862-1-10

Gimnáziumunk a 2018. május 25. napjától érvénybe lépő, az európai parlament és a tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről alkotott 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) továbbá az egyéb jogszabályok maradéktalan betartása mellett végzi a személyes adatok kezelését és védelmét.
Gimnáziumunk már eddig is a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekezett adatkezelési kötelezettségének eleget tenni. A GDPR által megkövetelt változásokat a 2018. május 24. napján elfogadott új adatvédelmi szabályzatunk ültette át a gyakorlatba. E szabályzatot jelen honlapunkon megtalálja. Ne feledje, a tanulói adatbázis rendelkezésére bocsátott adatai számunkra jogszabályi előírások miatt szükségesek, ugyanúgy vigyázunk rájuk, mint ahogy Ön is tenné.
A honlapunkon direktmarketing tevékenység nem valósul meg, a honlap látogatása nem regisztrációhoz kötött. A honlap felhasználásával adatszolgáltatás nem történik.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ön személyes adatát gimnáziumunk kezeli, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az alábbi elérhetőségeken keresheti fel gimnáziumunk adatkezelő munkatársait:

E-mail cím: balassi.adatvedelem@sziltop.hu

Telefonszám: +36 26 342 158

Amennyiben az Ön személyes adatát gimnáziumunk kezeli, úgy az Adatvédelmi Incidens Bejelentő Rendszer felhasználásával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2018. május 14. napjától alkalmazható, a Hatóság honlapjáról (https://naih.hu) letölthető űrlap felhasználásával.

Budakalász, 2018. május 24.

Koncz Ágnes
igazgató